#ff28a2

Tema-serie: Nytårsfortsætter - kom godt fra start i 2015

“Enhver er sin egen lykkes smed,” siger et gammelt ordsprog. Og ja, det ved vi jo godt, og alligevel hvirvles vi så let ind i hverdagens trummerum, hvor autopiloten i al ubemærkethed slår til og fører os driftsikkert igennem malstrømmen af pligter, praktiske gøremål og opgaver. Men er vi lykkelige? Det har vi til tider for travlt til at fundere over, og vores svar kræver jo også, at vi har gjort os klart, hvad vi egentlig forstår ved begrebet “lykke” – denne tilstand, der ifølge psykologen William James (1842-1910) er det hemme- lige motiv til alt, hvad vi gør.

“Hvad er lykke?” Det spørgsmål stillede sociologen Emilia van Hauen på et seminar, jeg var til for år tilbage. Rungende tavshed fyldte salen. ”Den findes kun i glimt,” bød en tilhører fra salen ind. Emilia van Hauen lagde hovedet på skrå. “Tja,” sagde hun ... ”Livet,” foreslog en anden. “Personligt hælder jeg nok mest til det sidste bud,” svarede Emilia van Hauen. “Lykken er vel livet – når man mærker det og ikke blot lader sig transportere bevidstløst igennem det,” pointerede hun og blev mødt med nik fra mange af deltagerne.

Abraham Lincoln sagde engang, at de fleste mennesker er så lykkelige, som de selv har besluttet sig for at være. Den overbevisning hælder jeg også til, og da jeg arbejdede på min livsinpirationsbog, "Gartnerinden & Lykkesmeden", blev jeg bekræftet i rigtigheden heraf. Det skete i en samtale med en kvinde, som jeg drøftede lykkebegrebet med. Hun fortalte, at hun havde en mormor, der havde haft et krævende og udfordrende liv, men alligevel altid havde formået at være lykkelig. “Hvordan hun lykkedes med det, har tit undret mig,” sagde kvinden, “men jeg tror simpelthen, det handler om, at hun tidligt i livet besluttede sig for at være lykkelig.”
Jeg er fast i troen på, at kvinden har ret. Nogle mennesker oplever livet som lykkeligt af den simple grund, at de har besluttet sig for, at det skal det være. De rejser gennem tilværelsen og møder som alle andre både glæder og udfordringer på deres vej. Men hvor andre lader sig slå ud af de svære tildragelser, livet byder dem, evner disse mennesker at betragte dem som udviklende og lærerige, for så vidt som de bringer dem indsigt og dybde, gør dem klogere på sig selv og åbenbarer de skjulte ressourcer, der ligger som slumrende kræfter i dem. Og når det sker, udløses en følelse af lykke baseret på oplevelsen af at tage ansvar, udvise handlekraft, styrke og mod. De oplever med andre ord et “subjektivt velvære”, hvilket i psykologien netop er definitionen på lykke – det vil sige en oplevelse af, hvordan deres liv er.

Livet er nemlig ikke bare, som det er. Det kan vi nogle gange forledes til at tro, og ud fra den betragtning kan man jo godt forstå, at vi kan blive lidt modløse. Men sagen er, at “vi ikke ser verden, som den er. Vi ser den, som vi er,” som den fransk-cubanske forfatter Anaïs Nin så rammende udtrykte det. Så hvis vi vender tilbage til, hvad lykke er for en størrelse, kan vi i hvert fald konkludere, at det ikke handler om, hvad vi har, eller hvem vi omgiver os med, men i højere grad om, hvem vi er, og hvad vi gør med det, vi møder på vores vej. Og det er jo i sig selv en fantastisk erkendelse, der åbner op for, at vi mennesker selv kan skabe vores egen lykke og designe det liv, vi ønsker os ud fra de gældende vilkår og muligheder.

De kommende dage vil jeg sætte fokus på 2015 og præsentere jer for et par af mine egne redskaber til at stille skarpt på ønsker og mål for det kommende år, der kan hjælpe med at se, hvilke stjerner på himlen, jeg vil sigte mod og udstikke min kurs efter. Måtte du have lyst til at sidde i sofahjørnet og selv fordybe dig i inspiration til, hvordan du selv kan tage skridt henimod at skabe det liv, du fortjener og drømmer om, har jeg i ovennævnte bog, Gartnerinden & Lykkesmeden, foldet et helt univers ud med idéer, redskaber, tanker og input fyldt med skønne stemningsbilleder, der kan guide dig på din vej. Bogen koster normalt 349,95, men sælges lige nu på Saxo til 299,50. Du kan bestille bogen her.

Fotografierne har jeg skudt i og omkring Søndermarken og Frederiksberg Have i forgårs♡